Věrnostní karta

  • Věrnostní kartu získá klient zdarma v následném dni po řádném vyplnění a podepsání formuláře v části (A), který získá na vyžádánív naší provozovně.
  • Karta umožňuje svému držiteli po jejím předložení čerpat slevu dle slevového programu vydaného provozovatelem. Způsob slev se řídí aktuálními obchodními podmínkami společnosti Garpo s.r.o.
  • Při každém použití věrnostní karty na pokladně se načítá veškerá konzumace do databáze a ta pak podle slevového programu určuje výši slevy.
  • Převzetím a používáním karty klient s těmito všeobecnými podmínkami vyslovuje souhlas
  • V případě nahlášení ztráty nebo odcizení věrnostní slevové karty bude tato okamžitě zablokována a po obnovéné žádosti mu bude vydána karta nová v co nejkratším termínu.
  • Společnost Garpo s.r.o.si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu obchodních podmínek bez předchozích upozornění. Žádná změna nebo zrušení věrnostní slevové karty, nedává držiteli karty žádný nárok na náhradu škody.
  • S veškerými dotazy se může klient obrátit přímo na spol. Garpo s r.o.
  • Držitel karty má v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu a doplnění či likvidaci u společnosti.
  • Společnost Garpo s.r.o. je zbavena jakékoliv odpovědností přímých či nepřímých následků vyplývajících z eventualních odchylek či špatného fungování věrnostní slevové karty, ztráty či odcizení ať již je příčina jakákoliv.
  • Společnost Garpo s.r.o. učiní maximum pro to, aby držitel karty v případě její nefunkčnosti neztratil žádné výhody a mohl je uplatnit v plné výši.